Nyhetsarkiv

 • Trenger du barnehageplass?

  Vi har nå en ledig plass til et barn over 3 år

 • Nok søvn?

  Både barn og voksne trenger nok søvn for å ha en god hverdag. Søvn er viktig for barnets trivsel og utvikling, men ofte kan legging og nattero by på utfordringer. Her finner du noen tips.

 • Sol - en venn og fiende!

  Det er deilig når sola titter fram etter en lang vinter. Husk bare på at små barn trenger god solbeskyttelse. Det beskytter mot hudkreft, solskader og forbrenninger. Solkrem, solhatt og dekkende klær gir god beskyttelse.

  Kilder til denne artikkelen er Kreftforeningen, NHI

 • Lekens betydning

  Leken er en viktig del av barnas liv. Gjennom lek utvikler de sosiale og fysiske ferdigheter, og opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit. Leken er også grunnlag for barnas vennskap med hverandre.

 • "Han liker rosa"

  Gutten din peker seg ut de rosa støvlene i butikken. Kjøper du dem? Hvorfor kvier mange seg? Kjønnsrollene i samfunnet er tydelige allerede i barnehagen. Hvordan påvirker dette oppveksten og mulighetene til barna våre?

 • Kostholdsjungelen

  Det florerer av kostholdsråd i alle kanaler. Som forelder vil man det beste for barnet sitt, og i blant kan det være vanskelig å vite hva man skal følge. Her finner du kvalitetssikrede anbefalinger fra norske helse-myndigheter.

 • Angst hos barn

  Angst og redsel er følelser som er kjent for alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet.
  Er det angst?
  Å vurdere om angsten er rimelig og reel for barnets alder, er utfordrende. Grensen mellom vanlig angst og sykelig angst er flytende og kan derfor være vanskelig å bestemme for foreldre

 • Håndtering av legemidler

  Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er i barnehagen. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres.

 • Utestengt fra leken

  Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken. Selv om barnehagen har regler for å unngå dette så er dette noe som dessverre skjer. Hvem utestenger og hvem utestenges? Hva kan vi gjøre?

 • Levere og hente i barnehagen

  Gode forberedelser og litt ekstra tid er en god investering for en god barnehagehverdag. Er du stresset så blir ofte barnet stresset. Faste rutiner gjør det trygt for barnet.

 • Sjenerte barn

  Små barn er ofte tilbaketrukne i nye situasjoner. Hos noen barn stikker dette dypere enn hos andre. Sjenerte barn trenger hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige barneår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre.

 • Den viktige høytlesningen

  Å lese høyt for barna er en kvalitetsstund i hverdagen, med nærhet, ro og fine leseopplevelser. Høytlesing styrker barnas språk, legger grunnlaget for gode lese- og skriveferdigheter og skaper leseglede.

 • Sortere, telle, måle- matematikk i barnehagen

  I barnehagen har matematikken en selvsagt plass. Barna er opptatt av former, størrelser, tall og telling. De er nysgjerrige på hvordan ting henger sammen, og skaper orden og system. Matematikken er en naturlig del av leken, og er også et eget fagområde i barnehagen.

 • Barnets språkutvikling

  Det er spennende å følge et barn som lærer å snakke og mestre språket. Språkutviklingen til barnet er samtidig noe mange foreldre er bekymret for. Da er det viktig å vite at det er stor variasjon i hva som er normalt.

 • De vanlige barnesykdommene

  Så snart barnet beveger seg ut i verden er det bare å stålsette seg for sykdommer. Et umodent immunforsvar må takle infeksjoner og barnesykdommer.    

 • Bursdagsråd

  Bursdagen er en stor begivenhet i barnets liv. Til 3-årsdagen er det vanlig å begynne med barnebursdager for barnets små venner. Her finner du tips, råd og gode kjøreregler til barnebursdagen.

 • Psykologisk førstehjelp

  Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.

 • Tur og natur

  I Norge med så mye natur har de fleste barnehagene en liten grønn lunge i nærheten. Naturen gir gode kår for barns lek som både er barns viktigste uttrykksform, aktivitets- og læringsarena.

 • Den viktige foreldresamtalen

  En god dialog mellom barnehagen og de foresatte er viktig for at barnet skal ha det bra i barnehagen. De fleste barnehager har minst to foreldresamtaler per år. Barnets utvikling og trivsel er tema på samtalene.

 • Ulvetimen – vær forberedt!

  Barn trenger foreldrene sine om ettermiddagen. Vær sammen som familie fra dere kommer hjem fra jobb til barna er lagt! I en periode bør foreldre sette egne behov til side.

 • Den nye rammeplanen

  Rammeplanen er barnehagenes «grunnlov». En forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

 • Gode råd mot insektstikk

  Insektstikk er svært sjelden alvorlig, men kan være plagsomt for store og små. Her kan du lese om de vanligste insektplagene, og hvordan du kan forebygge stikk.

 • Ett barn – to språk

  Å være tospråklig har mange fordeler. Voksne rundt tospråklige barn bør derfor se på dette som en ressurs, og støtte og oppmuntre deres flerspråklige utvikling. Språket vårt er bærer av identitet, kultur og fellesskap. Barn som vokser opp i en flerspråklig familie får gjerne et ekstra bevisst forhold til språk.

 • Vennskap mot mobbing

  Vennskap er et av de mest effektive forebyggende tiltakene mot mobbing. Barn helt ned i ett-toårsalderen kan knytte nære vennskap med andre barn. Foreldre kan fremme vennskap for barna, og ha øynene åpne for andre barn som trenger venner.

 • 123 – lek med tall

  Hvor gammel er du, da?
  – En hel hånd!
  Tall og mengder omgir oss hele tiden. Vi kan oppdage og utforske tallene sammen med barna, gjennom lek. Barna har det gøy samtidig som de utvikler tallforståelse.

 • Hvorfor feirer vi påske i Norge?

  Den kristne påsken er sammen med julen den mest sentrale av de kristne høytidene. Her kan du lære nyttige og unyttige om kristendommens historie i Norge og om påsken.

 • Barnet mitt lyver!

  De aller fleste barn – og voksne – lyver i blant. Hva er det som ligger bak den lille fantasihistorien eller nektingen? Og hvordan kan vi voksne møte løgnen på en god måte?

 • Små barn – store spørsmål

  Synes du det er vanskelig å snakke med barna om de store spørsmålene? Tanker om liv og død, sykdom og kriser opptar mange barn. Her får du noen tips til hvordan du kan håndtere barnas tunge tanker.

 • Bruk barnevernet!

  Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.

 • Tips til smokkeavvenning

  Det er mange fordeler med bruk av smokk når barna er små. Når de blir litt større, kan smokkbruk stå i veien for språkutviklingen og ha konsekvenser for tannstillingen. Da er det på tide å slutte.

 • Kresne barn

  Det kan være både frustrerende og fortvilende når barnet kniper igjen munnen og vender seg bort fra maten. Kresenhet blant barn er svært vanlig. Men med litt utholdenhet og noen lure tips, kan de fleste komme gjennom småbarnsårene uten å gå i «pølsefella».

 • ABC - Lek med bokstaver

  Mange barn blir tidlig opptatt av bokstaver og språklyder. Det er lurt å gripe fatt i og oppmuntre denne interessen. Selve lese- og skriveopplæringen skjer i skolen, men foreldre kan gjøre mye for å forberede og legge et godt grunnlag allerede fra barna er 2-3 år.

 • Jul i barnehagen – religion eller tradisjon?

  Barnehagen har en viktig rolle som bærer av norske juletradisjoner. Markeringen skal være inkluderende. Barna skal ikke bli utfordret til å ta standpunkt til religiøse oppfatninger eller retninger. Hvordan markeres julehøytiden i barnehagen?

 • Søsken – rivaler og bestevenner

  Søsken er våre første venner. Å vokse opp med søsken kan være en kilde til glede, frustrasjon, kjærlighet, sjalusi og konflikthåndtering. Hvordan kan foreldre legge til rette for at søskenforholdet skal utvikle seg positivt?

 • SKILSMISSE

  Hos noen småbarnsforeldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn. Hvordan kan du, med hjelp av barnehagen, gjøre opplevelsen av bruddet lettere for barna?

 • Slik stimulerer du nysgjerrigheten

  Nysgjerrighet er en intellektuell motor. Den driver oss til å fortsette å lære, fortsette å prøve, holde skyve fremover. Hvordan kan vi skape nysgjerrighet? Her er noen forslag.

 • Bli en leken forelder!

  Barn lærer mye av å leke, og spesielt blir språkutviklingen stimulert. Foreldre bør delta i leken. Det er viktig for begge. Lær mer om lek og hvordan du blir en god leker.

 • Hva er FAU og SU?

  Hjemmet og barnehagen er de to store «verdenene» i barnas liv. Det er avgjørende at foreldrene og de voksne i barnehagen samarbeider godt om barna. FAU og SU skal sikre at dette samarbeidet blir ivaretatt på en god måte.