Nyhetsarkiv

 • Barnehagen fyller 20 år

  Fredag 26.8.22 feirer vi med åpent hus fra kl. 15.00 - 17.00
  Alle som har hatt en tilknytning til barnehagen i løpet av disse 20 årene er hjertelig velkommen til å få et innblikk i barnehagens historie gjennom tekst og bilder.
  Kom og få en bit av bursdagskaka!

 • SFO-tilbud

  I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at alle som starter i 1. klasse august 2022 har rett til 12 timer gratis kjernetid.

 • Barnehagens årsplan 2020/2021

  Samarbeidsutvalget har godkjent barnehagens årsplan for barnehageåret 2020/2021. Dere finner nå ny årsplan under fanen "Om oss".

 • Planleggingsdag 30.oktober

  Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår.

 • Planleggingsdager

  Barnehagen har i tråd med barnehageloven 5 planleggingsdager som skal avvikles i løpet av et barnehageår.

 • Åpningstider uke 17 og 18

  Melgård barnehage SA vil fra mandag 20.april åpne for et redusert barnehagetilbud til alle barn.

 • Endelig innkalling og saksliste til årsmøte

  Årsmøtet vil i år avholdes digitalt 25.mars kl.19:00.

 • Innkalling til foreldreråd og årsmøte

  Melgård barnehage er en foreldreeid barnehage som er organisert som et samvirkeforetak. Hvert år i mars holdes foreldreråd og årsmøte - se egne foreløpige innkallinger.

 • Åpen kveld - kom og hils på oss!

  Melgård barnehage holder "Åpen kveld" tirsdag 4.februar kl.18:00 for de som er nysgjerrige på barnehagen vår og vurderer søke plass her hos oss.

 • Barseltreff - åpent for alle!

  Mandag 24.februar kl. 09:30-10:30 holder Melgård barnehage barseltreff for foreldre som er hjemme i permisjon med sine små :)

   

 • Barseltreff - åpent for alle!

  Mandag kl. 09:30-10:30 holder Melgård barnehage barseltreff for foreldre som er hjemme i permisjon med sine små :)

 • Nok søvn?

  Både barn og voksne trenger nok søvn for å ha en god hverdag. Søvn er viktig for barnets trivsel og utvikling, men ofte kan legging og nattero by på utfordringer. Her finner du noen tips.

 • Sol - en venn og fiende!

  Det er deilig når sola titter fram etter en lang vinter. Husk bare på at små barn trenger god solbeskyttelse. Det beskytter mot hudkreft, solskader og forbrenninger. Solkrem, solhatt og dekkende klær gir god beskyttelse.

  Kilder til denne artikkelen er Kreftforeningen, NHI

 • Ensomme barn

  (Kilder til denne artikkelen er Røde Kors og Mental Helse, BUFDIR)

  Allerede i barnehagealder opplever noen barn ensomhet. Å bli holdt utenfor det sosiale fellesskapet gjør vondt, og kan gjøre det vanskelig for barnet på sikt. Hva er det viktig å være obs på?

 • Lekens betydning

  Leken er en viktig del av barnas liv. Gjennom lek utvikler de sosiale og fysiske ferdigheter, og opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit. Leken er også grunnlag for barnas vennskap med hverandre.

 • "Han liker rosa"

  Gutten din peker seg ut de rosa støvlene i butikken. Kjøper du dem? Hvorfor kvier mange seg? Kjønnsrollene i samfunnet er tydelige allerede i barnehagen. Hvordan påvirker dette oppveksten og mulighetene til barna våre?

 • Kostholdsjungelen

  Det florerer av kostholdsråd i alle kanaler. Som forelder vil man det beste for barnet sitt, og i blant kan det være vanskelig å vite hva man skal følge. Her finner du kvalitetssikrede anbefalinger fra norske helse-myndigheter.

 • Angst hos barn

  Angst og redsel er følelser som er kjent for alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet.
  Er det angst?
  Å vurdere om angsten er rimelig og reel for barnets alder, er utfordrende. Grensen mellom vanlig angst og sykelig angst er flytende og kan derfor være vanskelig å bestemme for foreldre

 • Håndtering av legemidler

  Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er i barnehagen. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres.

 • Utestengt fra leken

  Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken. Selv om barnehagen har regler for å unngå dette så er dette noe som dessverre skjer. Hvem utestenger og hvem utestenges? Hva kan vi gjøre?

 • Levere og hente i barnehagen

  Gode forberedelser og litt ekstra tid er en god investering for en god barnehagehverdag. Er du stresset så blir ofte barnet stresset. Faste rutiner gjør det trygt for barnet.

 • Sjenerte barn

  Små barn er ofte tilbaketrukne i nye situasjoner. Hos noen barn stikker dette dypere enn hos andre. Sjenerte barn trenger hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige barneår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre.

 • Den viktige høytlesningen

  Å lese høyt for barna er en kvalitetsstund i hverdagen, med nærhet, ro og fine leseopplevelser. Høytlesing styrker barnas språk, legger grunnlaget for gode lese- og skriveferdigheter og skaper leseglede.

 • Pollenallergi

  Det finnes mange typer allergier og ulike overfølsomhetsreaksjoner. Pollenallergi (høysnue) er den vanligste formen for allergi og gir symptomer spesielt om våren og sommeren.

 • Sortere, telle, måle- matematikk i barnehagen

  I barnehagen har matematikken en selvsagt plass. Barna er opptatt av former, størrelser, tall og telling. De er nysgjerrige på hvordan ting henger sammen, og skaper orden og system. Matematikken er en naturlig del av leken, og er også et eget fagområde i barnehagen.

 • Endelig innkalling til årsmøtet og foreldreråd

  Her finner dere endeling innkalling til årsmøtet og foreldrerådet.
  Saksliste med sakspapirer finner dere på foreldresiden.

 • Foreløpig innkalling til årsmøtet 2018

  Her finner dere foreløpig innkalling og foreløpig saksliste til årsmøtet.

 • Barnets språkutvikling

  Det er spennende å følge et barn som lærer å snakke og mestre språket. Språkutviklingen til barnet er samtidig noe mange foreldre er bekymret for. Da er det viktig å vite at det er stor variasjon i hva som er normalt.

 • De vanlige barnesykdommene

  Så snart barnet beveger seg ut i verden er det bare å stålsette seg for sykdommer. Et umodent immunforsvar må takle infeksjoner og barnesykdommer.    

 • Bursdagsråd

  Bursdagen er en stor begivenhet i barnets liv. Til 3-årsdagen er det vanlig å begynne med barnebursdager for barnets små venner. Her finner du tips, råd og gode kjøreregler til barnebursdagen.

 • Psykologisk førstehjelp

  Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.

 • Tur og natur

  I Norge med så mye natur har de fleste barnehagene en liten grønn lunge i nærheten. Naturen gir gode kår for barns lek som både er barns viktigste uttrykksform, aktivitets- og læringsarena.

 • Den nye rammeplanen

  Rammeplanen er barnehagenes «grunnlov». En forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

 • Ett barn – to språk

  Å være tospråklig har mange fordeler. Voksne rundt tospråklige barn bør derfor se på dette som en ressurs, og støtte og oppmuntre deres flerspråklige utvikling. Språket vårt er bærer av identitet, kultur og fellesskap. Barn som vokser opp i en flerspråklig familie får gjerne et ekstra bevisst forhold til språk.

 • Bruk barnevernet!

  Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.