SKILSMISSE

Hos noen småbarnsforeldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn. Hvordan kan du, med hjelp av barnehagen, gjøre opplevelsen av bruddet lettere for barna?

Hvordan gjøre det lettere for barna?

Små barn som står midt oppi et samlivsbrudd har ingen påvirkning på situasjonen og er prisgitt at de voksne rundt tilrettelegger så godt de kan. For de fleste barn er samarbeidet mellom foreldrene, og med andre voksne nært barnet, helt avgjørende for hvor godt barnet tilpasser seg den nye situasjonen. 

 

Ofte har de voksne ulike tolkninger av forholdene rundt bruddet, men det er viktig at alle forsøker å enes om og fortelle samme historie til barnet. Denne historien bør også formidles til og bekreftes av barnehagen overfor barnet.

 

Involver barnehagen

Det er alltid lurt at barnehagen er informert om viktige ting som skjer i livet til barnet. Et samlivsbrudd er så gjennomgripende for barnet at det vil påvirke barnet også i barnehagen. Noen barn opplever endring i humør og atferd, for eksempel ved å bli mer sårbare, klengete eller aggressive. 

 

En åpen dialog mellom foreldrene og barnehagen, kan hjelpe med å gi barnet den støtten det trenger for å håndtere det vanskelige. Samarbeid også med barnehagen for å komme fram til gode rutiner for den nye hverdagen. Dette kan være praktiske løsninger for deling av klær og utstyr eller for kommunikasjonsflyt mellom barnehagen og de to hjemmene. 

 

0Hold garderoben fri for frustrasjonsluftingover den andre forelderen, både når du snakker med de ansatte eller med andre foreldre. Ved henting og levering skal fokuset være på barnet og disse overleveringssituasjonene kan være ekstra sårbare for barnet i bruddfasen.

 

Råd til foreldre:

  1. Unngå at barna er vitne til konflikter.
  2. Vær lydhør for barnets reaksjoner.
  3. Benytt barnehagen som stabil faktor når hverdagen endres
  4. Gi lik informasjon til barnet.
  5. Hjelp barnet å bearbeide følelser og reaksjoner.
  6. Vær åpen for å snakke om bruddet med barnet, men ikke press.
  7. Informer barnehagen.
  8. Unngå endring av avtaler.
 

Vil du vite mer?

 

Tekstkilder: Voksne for barn, FUB