Årsplan for barnehageåret 2022/23

Barnehagen utarbeider hvert barnehageår en årsplan som godkjennes av Samarbeidsutvalget.

Barnehagens årsplan har flere funksjoner. Den skal være et arbeidsredskap for personalet, samt utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Barnehagens årsplan er et dokument som er tilgjengelig for alle og gir et godt innblikk i, og en del informasjon om, barnehagens pedagogiske arbeid.

Årsplanen er også et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.

 

Les barnehagens årsplan her: ÅRSPLAN 2022-2023