/>

Psykososialt barnehagemiljø

Kapittel 8 i Barnehageloven "Psykososialt barnehagemiljø", er en ny paragraf som gir nulltoleranse for krenkelser og har fokus på forebyggende arbeid.

Den nye paragrafen har noe misvisende fått kallenavnet "mobbeloven", men denne paragrafen omhandler først og fremst alle barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen plikter å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

I Melgård barnehage er vi spesielt opptatt av relasjoner, samhold og tro på seg selv. Barna lærer gjennom gode rollemodeller, hvor barn som opplever å motta omsorg selv vil kunne gi omsorg. Å kjenne seg som en del av fellesskapet er viktig for å unngå krenkelser og å kjenne på utenforskap, samt at det er viktig for å oppleve gode og trygge relasjoner. 

Det vil i løpet av året komme mer informasjon på denne siden rundt implementeringen av den nye paragrafen i barnehageloven.