Barnehagens fokus

Vi i Melgård barnehage er opptatt av at barndommen har en egenverdi. Vår visjon er: "Vi ser verden gjennom barnas øyne"

Det er vikitg for oss å legge tilrette slik at vi får trygge, lekende og kreative barn. Vi ønsker gjennom væremåte og holdninger å innby til barns undring, utforskertrang og utvikling.

At barnet opplever omsorg og trygghet fra de begynner i barnehagen er en viktig forutsetning for deres trivsel.

Vi søker å nå målene våre gjennom å arbeide etter tre verdier:

  • anerkjenne
  • glede
  • ivareta

Vi søker etter, i alt vi gjør, i møte med oss selv og hverandre, å anerkjenne hverandre, både store og små, å ivareta hverandre og å skape dager fylt med glede.

Vi søker i vårt møte med foreldrene å anerkjenne dem, ivareta dem og skape dager fylt med glede for dem og deres barn.