Melgård barnehage SA

Melgård barnehage er et Samvirkeforetak som selger andeler. Det betyr at foreldrene er medeiere av barnehagen så lenge barnet går her. Andelen er på kr. 4.000,-, som betales inn før barnets oppstart. Andelen utbetales når barnet slutter i barnehagen. 

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Her velges blant annet styret.

Styret i Melgård barnehage SA består av 5-7 styremedlemmer og 1 vara i tillegg til ansattes representant og daglig leder. Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Daglig leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Melgård barnehage SA er medlem av Private barnehagers landsforbund (PBL). Gjennom PBL har barnehagen blant annet tariffavtale.