Informasjon fra A-Å

Avtale om disponering av barnehageplass: Avtalen signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser av forholdet regulert. 

Bleier: Barn som bruker bleier tar med dette. Vi gir beskjed når det blir tomt. Vi ønsker at barna har med seg vanlig bleier, ikke Up&Go, av praktiske grunner.  

Bursdagsfeiring: Vi markerer bursdager ved å gjøres stas på bursdagsbarnet. Vi flagger, barnet får krone og vi har bursdagssamling. Barnehagen serverer som regel frukt, enten smoothie, fruktsalat eller fruktspyd. Bursdagsbarnet får velge.

Barnehagens tradisjoner: Det er viktig med ting som gjentar seg hvert år, og som markerer gangen i året. Vi har noen faste arrangementer og markerer tradisjoner som gjør året gjenkjennelig og forutsigbart:

 •          Høstfest/byttedag
 •          Luciafeiring
 •          Julelunsj
 •          Nissefest
 •          Vinteraktivitetsdag
 •          Karneval
 •          Markering av barnehagedagen
 •          Tur for førskolebarna
 •          Påskemarkering
 •          17.mai feiring
 •          Sommerfest

Drømmehagen: Klatremus og Brumlemann har et eget område i skogen vi har tilpasset til litt mindre barna. 

Dugnad: Alle foreldre skal delta på dugnad i barnehagen. Det er 6 dugnadstimer per barnehageår for ett barn, og ytterligere 3 timer for hvert søsken. Vi arrangerer felles dugnader og sender ut forespørsel når vi trenger hjelp til noe utover dette. Foreldre belastes med ekstra betaling dersom man ikke stiller til dugnad.  

Ferie: Barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav minst tre sammenhengende. Barnehagen er stengt to uker i juli, de bevegelige helligdagene, romjula og fra kl.12:00 onsdagen før påske. Vi har åpent påske, men har redusert åpningstid. Barnehagen er da åpen fra 06:45-14:15. Førskolebarna skal ha avviklet 4 uker ferie før 31.juli det året de slutter i barnehagen.

Foreldremøte: Barnehagen avholder to foreldremøter i året, høst og vår.

Foreldrekontakter: Hver høst velges det to foreldrekontakter per avdeling. Oppgaven deres er å fremme saker på vegne av foreldrene. Av disse vil to velges til å sitte i Samarbeidsutvalget (SU).

Foreldresamtaler: Vi legger opp til to foreldresamtaler i året, høst og vår. Dette er en individuell samtale. Nye barn har i tillegg en oppstartssamtale i løpet av den første uken. Ved behov, enten fra barnehagen eller foreldre tar vi samtaler uavhengig av disse to faste samtalene.

Foreldreråd: Utgjør alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet har anledning til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Fri: Dersom barnet skal ha fri en dag eller er syk skal dette meldes inn av foreldrene i Kidplan. Ved første dags sykdom ønsker vi at dere ringer barnehagen slik at vi kan sette igang nødvendige tiltak ved f.eks. omgangssyke, lus osv. 

Gjenglemt: Klær som ikke er merket med navn og som blir liggende i barnehagen over lengre tid vi bli gitt bort til for eksempel Fretex eller brukt som låneklær i barnehagen. Hver avdeling har en «gjenglemt-tøy» kurv, og vi oppfordrer alle til å ta en titt i denne.

Hente og bringe: Sørg for å ha vært i kontakt med avdelingens personal når du henter og leverer barnet. Dersom det er andre enn foreldrene som skal hente barnet, gir dere beskjed om dette. Hentes barnet etter barnehagen er stengt, vil dette medføre ett ekstra gebyr for å dekke personalkostnadene.

Kidplan: Barnehagens kommunikasjonsverktøy - her registreres fravær, foreldre melder inn ferie, dere mottar informasjon fra barnehagen, dere får tilgang til avdelingens ukeplan, bilder fra hverdagen deles om foreldrene har gitt samtykke til dette, kontaktliste til SU er tilgjengelig m.m.

Kjøkkenhagen: Barnehagen har en liten kjøkkenhage vi driver sammen med barna hvor de får oppleve ulike smaker og sanser. Barnehagen har sommeren 2020 mottatt et drivhus som vi gleder oss til å ta i bruk.

Klær og skift: Kle barna praktisk – og etter vær og vind. Ha alltid godt med utetøy og minimum to sett ekstra skiftetøy liggende i barnehagen. Ta med vått tøy hjem til tørk/vask i eget nett dere får utdelt i barnehagen.

Legemidler: I utgangspunktet er det foreldre som skal gi dette, men må medisiner gis i barnehagen skal det fylles ut skjemaer for dette - uten unntak. Skjemaene får du i barnehagen. Dersom barnet har allergier og akuttmedisin som skal være i barnehagen, har vi egne rutiner for dette. Barna har ikke mulighet til å ta medisiner på egenhånd i barnehagen.

Lavoplassen: Knerten-barna har en egen lavoplass som ofte brukes som samlingspunkt når de er ute på turer i skogen. 

Mat og måltider: Ta med matpakke til frokost og ettermiddagsmat. Barnehagen står for lunsj alle dager, minst to av disse dagene serverer vi varmmat. Vi står også for drikke og frukt.

Navning av barnas eiendeler: Merk ALT ALLTID! Dette gjelder både klær og sko, men også smokker, kosekluter osv.

Parkering: Parkering ved levering og henting skjer på parkeringsplassen foran barnehagen. Det er ikke tillatt å parkere foran porten. Det er egen innkjøring og egen utkjøring, dette for å gjøre det lettere når det er mange som leverer og henter samtidig. Tomgangskjøring er ikke tillatt. Vi oppfordrer til å rygge inn ved parkering av sikkerhetsmessige årsaker.   

Primærkontakt: Når barnet begynner i barnehagen vil dere få deres egen kontaktperson. Denne tar i mot dere og barnet når dere begynner i barnehagen og hjelper barnet med å bli kjent med og trygg på de andre barna, voksne og omgivelsene.

Renhold og miljø: Alle som kommer inn i barnehagen må ta av seg skoene slik at vi holder innemiljøet rent for barna igjennom dagen. Av hensyn til miljøet bruker vi ikke plastovertrekk til sko.  

Sikkerhet: Av sikkerhetsmessige grunner skal alle lukke porten etter seg når de kommer inn i eller forlater barnehagen. Ingen barn skal klatre over gjerdet eller løftes over gjerdet når de skal hjem. Slipp aldri ut barn som står ved porten!

Soving: Barn som har behov for det, får sove i barnehagen. Vi tilpasser dette i samarbeid med foreldrene. Barna sover ute i vogn, og må selv ha med seg vogn og dyne/pute/pose/soveklær etter vær og temperatur. Barnehagen har egne rutiner for hvordan sørge for god sikkerhet rundt barnas sovetid - vi har en sovevakt som sitter sammen med barna. 

Smittevern: Dersom det er tilfeller av smittsomme sykdommer i barnehagen informeres foreldre om dette. Barnet skal være i så god allmenntilstand at det kan følge en vanlig hverdag i barnehagen, med både ute- og innelek, tur m.m. Mer utfyllende om smittevern i Melgård barnehage finner dere i barnehagens vedtekter.

Samarbeidsutvalg: Består av representanter fra foreldre, ansatte og styret i barnehagen. I SU behandles saker av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. SU er dugnadsansvarlige.

Skogbarna: 3-åringene fra Klatremus og Brumlemann har en gruppe sammen flere dager i uken. Stortsett er barna hele dager ute sammen i skogen. Her spiser de lunsj, de som skal sove gjør dette enten inne i en lavo eller i hengekøyer, de har aktiviteter og erfarer alt natur kan ha av opplevelser. Skogbarna har også en dag felles inne hvor de har andre type aktiviteter som matlaging, forming o.l.

Svømmeopplæring: Forskolebarna deltar hvert år på svømmeopplæring i regi av TRITON svømme- og triatlonklubb. Dette er et samarbeid med fylkesmannen og kommunen, og er et gratistilbud innenfor barnehagens åpningstid. Målet er å gjøre barn tryggere i og ved vann slik at barnas svømmeferdigheter bedres.

Tilvenningstid: Den første tiden i barnehagen kalles tilvenningstid. Denne tiden bruker vi til å bli kjent med dere og deres barn, og dere til å blir kjent med oss og vår dagsrytme, rutiner etc. Vi ønsker at foreldre deltar sammen med barna de første dagene/uken, og deretter at barnet har kortere dager. Det er dokumentert at tilknytningen mellom primærkontakt og barn tar kortere tid ved at foreldrene er tilstede, og at barnet med dette kan få en lettere og bedre oppstart i barnehagen.

Vangentur: Hvert år reiser barnehagens førskolebarn på overnattingstur til Vangen. Dette skjer i februar/mars hvor de sover to netter på Vangen. Personalet er med på denne overnattingsturen. 

Åpningstid: Barnehagen er åpen fra 06:45-17:15. Det er viktig at dere beregner god tid til både levering og henting. Barnehagen skal låses kl.17:15.