Tekstilinnsamling

Melgård barnehage har tilgjengelig en innsamlingsboks på parkeringsplassen. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne fremfor å kaste klær, tekstiler og sko i restavfall. 

I dag sendes 70-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennlig forbrenningsprosess. Gjennom å levere inn klær, tekstiler og sko til innsamlingsbokser bidrar man til et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som skaper sosialt engasjement, gjenbruk og bedre ressursutnyttelse.

Gjennom rammeplan for barnehagen går det frem at: barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bæreækraftige samfunn.

Å benytte seg av innsamlingsboksen gir barna erfaringer både med gjenbruk, økonomiske og sosiale forhold, samt hvordan vi kan gjenvinne reursser på en hensiktsmessig måte. Ta gjerne med barna deres når dere leverer inn klær, tekstiler og sko og snakk rundt hvordan dette kan være med å hjelpe både andre og skape en bærekraftig utvikling.