Vedtekter for Melgård barnehage

Melgård barnehage er en foreldreeid barnehage som er organisert som et samvirkeforetak.

Barnehagen har vedtekter i samsvar med barnehageloven:

Vedtekter etter barnehageloven -2023

 

Barnehagen har egne vedtekter i forhold til eierform:

Vedtekter for samvirkeforetaket 2023