Klatremus

 Cathrine Kolstad - pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer ved høgskolen i Oslo og Akershus i 2017. Vært ansatt som barnehagelærer/pedagogisk leder siden 2018. Jobbet i barnehagen som vikar før studietiden. 

 
Victoria Aas - barnevernspedagog 

Nyutdannet barnevernspedagog juni 2021. Fyller rollen som barnehagelærer på dispensasjon inntil hun er ferdig med videreutdanning innen barnehagepedagogikk.

 
Anne Lene Røste - pedagogisk medarbeider
Deltok i interimstyret for det som i dag er Melgård barnehage i 2000. Jobbet da aktivt med oppstarten av barnehagen frem til åpningen i 2002. Har vært ansatt i barnehagen siden 2002, og jobbet på avdeling siden 2011. 
 

Mona Tolnæs - barne- og ungdomsarbeider

Ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider høsten 2019. Har vært ansatt i barnehagen siden 2015. 

Maria J Khan - barne- og ungdomsarbeider
 
Maria er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden 2020.