Knerten

Knerten er en avdeling med 24 barn i alderen 3 - 5 år. Det er fire voksne på avdelingen.

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal oppleve seg selv som en positiv deltaker i et inkluderende og sosialt fellesskap, der trygghet og glede over å være sammen vises gjennom barnas kroppsspråk og utsagn. Alle skal oppleve likeverd og anerkjennelse. Vi jobber for å fremme selvstendighet og mestring i livets mange hvedagssituasjoner.

Vi ønsker å ta vare på barnas fantasi, evne til rolletaking og gi skapertrangen gode vilkår. Alle skal få oppleve glede og engasjement ved å bruke egen kropp, stemme og rekvisitter i dramatisering og øve på rollelek. Rolleleken er spesielt viktig for utviklingen av sosial kompetanse, da barnas innlevelse og evne til rolletaking, kommunikasjon, konsentrasjon, turtaking , selvkontroll og selvhevdelse blir satt på prøve.

Vi jobber mye i smågrupper.

Hvorfor smågruppe:

  • Mulighet til å danne nye vennskapsrelasjoner.
  • Enkeltbarnet blir mer tydelig, både for seg selv og for andre
  • Mer ro og mulighet for konsentrasjon. Arbeide med ting til man føler seg ferdig.
  • Gir mulighet til fordypning i ulike tema og prosjekter.
  • Tettere voksenkontakt gir mer trygghet.
  • Større mulighet til ekstra støtte til enkeltbarn.
  • Mindre konflikter og mer varierte erfaringer.
  • Økt mulighet for å få fremmet sine egne interesser og møte andre med samme interesse som seg selv

 

De som jobber på Knerten er:

Anita Guttelvik - pedagogisk leder

Martine Gabrielsen - barnehagelærer 

Iwona Koryzna - barne- og ungdomsarbeider

Mette Kolstad - pedagogisk medarbeider