Brumlemann

Brumlemann er en avdeling med plass til 15 barn i alderen 1-2 år.

Vi jobber for trygghet og trivsel, da trygge barn vil søke nye opplevelser tilpasset eget behov og gjennom dette oppleves mestring.

Vi vektlegger inndeling i grupper, for at det enkelte barnet skal komme bedre frem, og få tilpasset aktivitet. Vi bruker rommet som den 3.pedagog, dette for å inspirere barna til lek, nysgjerrighet og kreativitet.

Nærmiljøet på Flateby brukes aktivt til turer og oppdagelser som skaper felles opplevelser.

 

De som jobber på Brumlemann er:

Tone E. Storholm - pedagogisk leder

Vigdis Trageton Borud - 40 % barnehagelærer

Cecilie Marie Oppegaard - 60 % barnehagelærer 

Hilde Sannes - barne- og ungdomsarbeider

Anne Lene Røste - pedagogisk medargeider

Britt Bakke - barne- og ungdomsarbeider