/>

COS - trygghetssirkelen

Circle of Security, eller Trygghetssirkelen, bygger på barns grunnleggende behov for tilknytning og trygge voksne.

Barnehagen er en helt spesiell arena for å fremme psykisk helse hos barn. Timene, dagene og årene i barnehagen bidrar positivt til barns psykologiske utvikling hvis kvaliteten på barnehagen er god.

Barn trenger sensitive og varme voksne, både hjemme og i barnehagen. Barns første erfaring med trygge og nære voksne er gjerne foreldre/foresatte, men når barnet skal begynne i barnehagen vil de voksne barnet møter her hos oss ville bli en god nummer to. Trygghetssirkelen er et verktøy som kan brukes både hjemme og i barnehagen. Den tydeliggjør hvordan dynamikken mellom selvstendighet og avhengighet påvirker barnets muligheter til utforsking og læring. Barnet er helt avhengig av en trygg base som består av trygge voksne og trygge relasjoner, for å kunne lære, utvikles og trives.

Mars 2020 deltok pedagogisk leder Cathrine Kolstad og daglig leder Victoria Johansson, på et sertifiseringskurs over fire dager i bruk av Trygghetssirkelen (COS-P). Personalet har gjennom hele 2020 jobbet med implementering av Trygghetssirkelens tankegang, og vil fortsette dette arbeidet også i 2021. 

Trygghetssirkelens tankegang om tilknytning, behov og utvikling er like gjeldende fra man er 0-100 år. Trygghetssirkelen er et verktøy og en tankegang som brukes i Enebakk kommune av de fleste instanser i møte med barn og unge, og også skole og barnehage.