COS - trygghetssirkelen

Circle of Security, eller Trygghetssirkelen, bygger på barns grunnleggende behov for tilknytning og trygge voksne.

Barnehagen er en helt spesiell arena for å fremme psykisk helse hos barn. Timene, dagene og årene i barnehagen bidrar positivt til barns psykologiske utvikling hvis kvaliteten på barnehagen er god.

Barn trenger sensitive og varme voksne, både hjemme og i barnehagen. Barns første erfaring med trygge og nære voksne er gjerne foreldre/foresatte, men når barnet skal begynne i barnehagen vil de voksne barnet møter her hos oss ville bli en god nummer to. Trygghetssirkelen er et verktøy som kan brukes både hjemme og i barnehagen. Den tydeliggjør hvordan dynamikken mellom selvstendighet og avhengighet påvirker barnets muligheter til utforsking og læring. Barnet er helt avhengig av en trygg base som består av trygge voksne og trygge relasjoner, for å kunne lære, utvikles og trives.

I april 2015 deltok daglig leder Nadja Ekeli på sertifiseringskurs over fire dager i bruk av Trygghetssirkelen (COS-P). I mars 2020 tok pedagogisk leder Cathrine Kolstad Kristiansen den samme sertifiseringen. Personalet har fra 2020 jobbet med implementering av Trygghetssirkelens tankegang, og vi jobber forsatt aktivt med dette på bl.a. planleggigngsdager, personalmøter og avdelingsmøter.

Nå i januar 2023 var vi en av to barnehager som holdt foreldrekurs i kommunens regi. Det holdes jevnlig kurs i kommunen både i barnehagene og på helsestasjonen. Mer informasjon om helsestasjonen finner du her. 

Helsestasjon for barn 0-5 år - Enebakk kommune 

Trygghetssirkelens tankegang om tilknytning, behov og utvikling er like gjeldende fra man er 0-100 år. Trygghetssirkelen er et verktøy og en tankegang som brukes i Enebakk kommune av de fleste instanser i møte med barn og unge, også i skole og barnehage. 

For mer informasjon gå til www.circleofsecurity.com  eller www.folkom.no