Foreldrebetaling

Melgård barnehage følger makspris for foreldrebetaling som settes i statsbudsjett. For tiden utgjør dette kr 3000,- som betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri. Kostpenger på kr 500,- pr mnd. kommer utenom og betales også for 11 måneder.

Søskenmoderasjon

For de med søsken i barnehage gis det søskenmoderasjon i foreldrebetaling. 30 % for søsken nr to. Fra 1. august 2023 er det gratis for barn nr tre eller fler. Dette går automatisk og er ingenting foreldrene behøver søke om. Kostpengene reduseres ikke. 

Redusert foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3b sier at foreldrebetaling for et barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede person – og kapitalinntekt.

Videre sier forskriftens §3c at det skal gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr uke til alle barn f.o.m. august det kalenderåret de fyller to år og frem til skolestart dersom man har lav inntekt eller har hatt varig nedgang i inntekt inneværende år.

Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590,- kroner per år.

Hver enkelt familie/husholdning må søke om redusert foreldrebetaling på egenhånd. Det søkes til kommunen, og det er her vedtaket fattes. Les mer om redusert betaling og søk her.

Pris og betaling i barnehage - Enebakk kommune

Trenger du hjelp til utfylling eller har andre spørsmål rundt redusert foreldrebetaling eller gratis oppholdstid, ta kontakt med daglig leder Nadja Ekeli på telefon 954 03 952 eller epost styrer@melgardbarnehage.no