Foreldrebetaling

Melgård barnehage følger makspris for foreldrebetaling som settes i statsbudsjett. For tiden utgjør dette kr 3.315,- som betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri. Kostpenger på kr 500,- pr mnd. kommer utenom og betales også for 11 måneder. Fra 1.august 2022 gjelder ny makspris på kr.3050,-.

Søskenmoderasjon

For de med søsken i barnehage gis det søskenmoderasjon i foreldrebetaling. 30 % for søsken nr to og 50 % for flere enn to. Dette går automatisk og er ingenting foreldrene behøver søke om. Kostpengene reduseres ikke. 

Redusert foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 20 sier at foreldrebetaling for et barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede person – og kapitalinntekt.

Moderasjon gjelder husstander med samlet inntekt lavere enn 592167,- kroner per år. 

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 ble denne retten utvidet til også å gjelde 3 åringer. Fra 1.august 2019 ble denne retten utvidet til også å gjelde 2 åringer. Inntektsgrensen er fra 1. august 2019 satt til 548 500 kroner. Inntektsgrensen er fra 1. august 2020 satt til 566.100,- kroner.

Hver enkelt familie/husholdning må søke om redusert foreldrebetaling på egenhånd. Det søkes til kommunen, og det er her vedtaket fattes.

Søk om redusert foreldrebetaling

Trenger du hjelp til utfylling eller har andre spørsmål rundt redusert foreldrebetaling eller gratis oppholdstid, så ta kontakt med daglig leder Victoria Johansson.