Brumlemann

Cathrine Kolstad - pedagogisk leder
Utdannet barnehagelærer ved høgskolen i Oslo og Akershus i 2017. Vært ansatt som barnehagelærer/pedagogisk leder siden 2018. Jobbet i barnehagen som vikar før studietiden. 
 
Vigdis Trageton Borud - barnehagelærer 40%
Utdannet seg til barnehagelærer våren 2010, og ble ansatt i Melgård barnehage som nyutdannet i august 2010. Med fordypning i utefag og interessen for friluftsliv, deler hun gjerne sin kunnskap om natur og friluftsliv med barna på turer i nærområdet.
 
Cecilie Marie Oppegård - barnehagelærer 60%
Jobbet i barnehage siden 2012. Begynte i Melgård barnehage i 2013, og har jobbet med både store og små barn. Ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider 2019. Deltar ved arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i perioden 2020-2024. Jobber 60 % ved siden av studier. 
  
Martine Gabrielsen - barne- og ungdomsarbeider
Jobbet i barnehagen siden 2009. Var ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2014.  
 
Mona Tolnæs - barne- og ungdomsarbeider
Ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider høsten 2019. Har vært ansatt i barnehagen siden 2015. 
 
 
Britt Bakke - barne- og ungdomsarbeider
Tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2007, og har vært ansatt  i Melgård barnehage siden oppstart i 2002 . Har både hatt stilling som fagarbeider og som støtteassistent til barn med spesielle behov. Har vært  turntrener over flere år i Enebakk IF Turn for partiene Foreldre&barn og 4-åringene.