ABC - Lek med bokstaver

Mange barn blir tidlig opptatt av bokstaver og språklyder. Det er lurt å gripe fatt i og oppmuntre denne interessen. Selve lese- og skriveopplæringen skjer i skolen, men foreldre kan gjøre mye for å forberede og legge et godt grunnlag allerede fra barna er 2-3 år.

Det er min bokstav!»

Den første oppdagelsen av bokstavenes betydning, er ofte knyttet til forbokstaven i barnets navn og i navnene til menneskene rundt barnet. Det er et kjempegodt utgangspunkt for å utforske bokstavene og lydene i navnene til kjente og kjære. Å øve seg på å gjenkjenne sitt eget navn som et ordbilde, kan også være noe som gir barna stor mestringsfølelse og motivasjon.

 

Bokstavenes form

Det er spennende å bli kjent med bokstavenes form. Vi omgir oss med bokstaver hele tiden, og barna synes det er gøy å leke med dem. Klipp ut bokstaver fra aviser eller blader, lag bokstavpannekaker, skriv kaviar- eller syltetøybokstaver på brødskiva, spis bokstavkjeks, ha magnetbokstaver på kjøleskapsdøra eller bygg med bokstavklosser. Prøv om dere kan lage bokstavene med kroppene deres, perle dem eller forme dem med plastelina. Husk å snakke om bokstavene og lydene som hører til når dere holder på.

 

Lyder

Som leseforberende støtte, er det vel så viktig å leke med lydene i språket vårt som å lære selve bokstavformene. Pass på å benevne bokstavene med lyden som hører til, i stedet for å bruke bokstavnavnet. Det betyr å benevne bokstaven «s» som «sss» i stedet for «ess». Det gjør det lettere for barna å lytte ut lyder i ord og trekke dem sammen når de kommer videre i leseutviklinga. Lek med lydene med å lage rim og lære regler. Prøv om dere kan finne ut hvilken lyd et ord starter med. Og hvordan slutter ordet?

 

Fra barnehagens rammeplan:

«De voksne må la barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst.»

 
 

Lese- og skriveforberedende aktiviteter:

-Høytlesing

-Rim og regler

-Lek med bokstavformene

-Sett sammen bokstaver og lag tulleord

-Lek med tastaturet og skriveprogram på PC-en.

-Dikt fortellinger og skriv dem ned sammen. Barnet kan tegne til.

-Gå på bokstavjakt

 
 
 
 

Vil du vite mer?

 
 

Tekstkilder: Lesesenteret, Kunnskapsdepartementet