Hvorfor feirer vi påske i Norge?

Den kristne påsken er sammen med julen den mest sentrale av de kristne høytidene. Her kan du lære nyttige og unyttige om kristendommens historie i Norge og om påsken.

Kristendommen i Norge.

Norges kristning foregikk gjennom et langt tidsrom, antakelig et par hundre år. Kristningen var et resultat av kontakter med det kristne Europa som handelsforbindelser og vikingtog hadde skapt, men også av bevisste misjonstiltak fra den angelsaksiske kirken(Vestlandet) og fra Tyskland og Danmark (Viken). Olav Haraldssons død i 1030 gav ham et helgenry som skaffet kirken seier.

På begynnelsen av 1300-tallet hadde Norge omkring 1300 kirker, et presteskap på over 2000, 28 klostre og en kirkelig litterær blomstringstid (mest oversettelser). Ved innføringen av eneveldet i 1660 forsvant menighetenes rett til prestevalg; kirkestyret ble i sin helhet sentralisert i København. Atskillelsen fra Danmark i 1814 innledet en ny epoke også i kirkelivet; med et nasjonalt kirkestyre.

Norsk kristenliv på 1900-tallet har ellers vært preget av en spenning mellom liberale og konservative kristne. Fra 1980- og 1990-årene er den imidlertid trådt noe mer i bakgrunnen, og et større mangfold i kirkelige og teologiske oppfatninger er kommet til syne.

 

Statskirken

Inntil 2012 hadde Norge en statskirkeordning. Selv om statskirkeordningen med dette formelt sett er oppløst, vil Den norske kirke fremdeles stå i en særstilling sammenlignet med andre trossamfunn i Norge. Kirken er i praksis fullfinansiert over offentlige budsjetter (stat og kommune), og den er skrevet inn i grunnlovens paragraf 16: "Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten."

 

Påsken

Vi dag feirer vi påske for å minnes at Jesus ble korsfestet og drept, og sto opp igjen fra de døde.

Jødene hadde feiret påske i over 1000 år før Jesus ble født, så den opprinnelige påsken hadde ingenting med Jesus å gjøre. Ordet påske er en forvanskning av navnet på den jødiske høytiden pesach. Ordet «pesach» betyr «å gå forbi» og henviser til minne om da Moses førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt.

Første påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

Dette er en grei huskeregel dersom man er fornøyd med en omtrentlig forståelse av saksforholdet. Imidlertid gir en slik regel stort rom for ulike tolkninger, blant annet hvordan påskens tidspunkt da vil avhenge av hvor man befinner seg på jordkloden i forhold til datolinjen og andre astronomiske forhold, som detaljkunnskaper om månens bane og hvilken lengdegrad den observeres fra.

 

Visste du at?

Mange vet om at påskeegg-jakt, kaniner, sjokolade, kyllinger, vårens gule blomster er en del av påsken, men visste du at?

 

  • Tradisjonen med påskeharen med egg og sjokolade finner sin opprinnelse i Tyskland under middelalderen og er kjent som påskeharen.
  • Eggets fargestoffer ble først laget av naturlig materiale slik kronblad, løk skreller og bark.
  • Utveksling av egg under påsken dateres tilbake til en svært gammel våren skikk som egg var symbol på gjenfødelse i mange kulturer. I middelalderen ble en festival av "egg-kaster" holdt i kirken. Presten ville kaste et hardkokt egg til en av korgutt og deretter kastet fra korgutten til den neste. Når klokken slo tolv vant korgutten som holdt egget og kunne beholde sin premie.
  • Det høyeste sjokoladepåskeeggetnoensinne ble laget i Italia i 2011. Med sine 7 200 kg og 10,39 meter høy var den tyngre enn en elefant og høyere enn en giraff
  • 76% av folk spiser ørene på sjokoladekaninen først
  • Den største påskeegg-samlingenfinnes i Polen (Ciechanowiec), i det unike påskeegg museet er det over 1500 egg fra hele verden

 

Vil du vite mer om påsken?

Kilder: Den norske kirke, Tarald Rasmussen ,snl.no, Wikipedia, Euroflorist