Sjenerte barn

Små barn er ofte tilbaketrukne i nye situasjoner. Hos noen barn stikker dette dypere enn hos andre. Sjenerte barn trenger hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige barneår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre.

Er barnet ditt sjenert?

Veldig mange barn i barnehagealder blir lett sjenerte og usikre i nye situasjoner, og for de aller fleste går dette over når barnet blir litt eldre. Et sjenert barn har vanskeligheter med å ta initiativ til lek eller samtale, og blir ofte stående utenfor gruppen til det blir invitert med av de andre.

 

Et sjenert barn er ikke nødvendigvis introvert og «mest glad i eget selskap», men synes det er vanskelig å komme inn i det sosiale samspillet. Først når sjenansen er til hinder for at barnet tar kontakt med andre, blir det problematisk. Barnet kan oppleve å ikke bli inkludert eller medregnet fordi det så sjeldent tar initiativ til å være med. Dette kan være vondt for barnet.

 

Hvordan kan du hjelpe det sjenerte barnet?

Det er viktig at det sjenerte barnet ikke føler skyldfølelse eller skam over å være sjenert. Det kan likevel være lurt å lære seg noen strategier når sjenansen står i veien for noe barnet har lyst til.

 

Mange sjenerte barn har foreldre som har vært sjenerte i barneårene, og det kan være fint for barna å høre hvordan foreldrene opplevde det å være sjenert. Positive historier om hvordan du håndterte sjenansen, kan gi barnet inspirasjon og følelse av aksept. Det er viktig at de voksne hjelper barnet med å ta kontakt med andre. Tilrettelegg for sosialt samvær, gjerne i trygge omgivelser og med få barn.

 

Oppfordre barnet til å invitere barnehagevenner hjem. Vær gjerne deltakende eller tett på til barna har kommet i gang med en aktivitet. Hjelp dem i gang. Og, ikke minst, snakk med barnet om opplevelsen etterpå. Fokuser på hva som gikk bra!

Et sjenert barn:
 

  1. Oppfører seg veldig annerledes i nye situasjoner enn det gjør i kjente omgivelser.
  2. Virker ukomfortabel og tilbaketrukket i sosiale situasjoner.
  3. Har større risiko for emosjonelle vansker.

Barnet kan oppleve å ikke bli inkludert eller medregnet fordi det så sjeldent tar initiativ til å være med.

Vil du vite mer?

Fra TOPP-studien:

 

«Alderen 4-5 år er en optimal tid å starte å hjelpe de mest sjenerte barna.»

 

(Folkehelseinstituttet)

Kilder: Folkehelseinstituttet, forskning.no