Den nye rammeplanen

Rammeplanen er barnehagenes «grunnlov». En forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

«Grunnloven» for barnehager

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.​​​​​​​

– En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Da må foreldre vite at barnehagen gir barna deres et godt grunnlag for fremtiden.
- kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Les hele artikkelen her>>

 

Hvorfor?

Målet var å utforme et forslag til ny rammeplan med et kunnskapsbasert, fremtidsrettet og relevant innhold og som blir et godt pedagogisk verktøy og et tydelig styringsdokument for sektoren.

 

Hvordan?

En arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet utformet tre utkast til ny rammeplan som ble lest og kommentert av fagspesialister, fagmiljøer og medlemmer i departementets referansegruppe. Referansegruppen bestod av representanter for sentrale aktører i sektoren I tillegg ble utkastene lest og kommentert av Sametinget og fagavdelinger i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Endelig forslag til ny rammeplan – som er en forskrift til barnehageloven -  ble sendt på bred offentlig høsten 2016 og deretter og fastsatt 24. april 2017. Gjelder fra 1. august 2017. Les den nye rammeplanen her>>

 

Udir sin inspirasjonsfilm

 

57 sider - ni deler

Rammeplanen er nokså kort og konsis. Den er delt opp i ni deler- 57 sider.

1. Barnehagens

2. Ansvar og roller

3. Barnehagens formål og innhold 

4. Barns medvirkning 

5. Samarbeid mellom hjem og barnehage

6. Overganger

7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

8. Barnehagens arbeidsmåter

9. Barnehagens fagområder

 

Vil du vite mer?

Kilder: Udir, utdanningsnytt, regjeringen , infoREGI