Vennskap mot mobbing

Vennskap er et av de mest effektive forebyggende tiltakene mot mobbing. Barn helt ned i ett-toårsalderen kan knytte nære vennskap med andre barn. Foreldre kan fremme vennskap for barna, og ha øynene åpne for andre barn som trenger venner.

Hvorfor er venner viktig?

Barn som har venner er mindre utsatt for mobbing. Undersøkelser viser at barn som har flere gjensidige vennskapsforhold, i mindre grad blir mobbet, uavhengig av andre faktorer. Vennskap og nære relasjoner gjør barna robuste. I et godt vennskap kan barnet erfare konflikter, problemløsning og forsoning i trygge rammer. Vennene fungerer også som et støttende rammeverk for barnet når det opplever vanskelige situasjoner. Det er ikke viktig å ha mange venner, det viktigste er at de har minst én god venn.

 

Hvordan legge til rette for godt vennskap?

Å kjenne de sosiale spillereglene, er ofte avgjørende når tidlige vennskap dannes. Å vente på tur, ta hensyn til andre, kunne dele, ikke avbryte, veksle på å bestemme, er eksempler på atferd som er viktig å trene på for å fungere godt i fellesskap med andre. Barn som har god selvfølelse, har lettere for å være rause og inkluderende med andre. Vær anerkjennende og vis at du ser og er glad i barnet ditt. Ta initiativ til besøk av barnehagevenner, og snakk positivt om barna i barnehagen. La barnet delta på aktiviteter som styrker sosialt samhold.

 

Popularitet og vennskap er ikke det samme

Noen barn er omsvermet av andre fordi de er populære av en eller annen årsak. Kanskje har de mange fine leker, kanskje finner de på mange sprell eller kanskje er de bare morsomme å være sammen med. Som foreldre er det viktig at vi klarer å se forskjell på de overflatiske bekjentskapene og de gode vennene. De populære barna kan gjerne ha flere gode venner, men det er ingen automatisk sammenheng mellom popularitet og vennskap.

Ferdigheter å trene på:

 

1.    Vente på tur.

2.    Snakke om følelser.

3.    Ta hensyn til andre

4.    Dele.

5.    Veksle på å bestemme.

6.    Lytte.

7.    Variere leken.

8.    Språkferdigheter.

 

Å kjenne de sosiale spillereglene, er ofte avgjørende når tidlige vennskap dannes.

 

Vil du vite mer?

 

Kilder: Ulvund, Unicef, Utdanningsdirektoratet