Sortere, telle, måle- matematikk i barnehagen

I barnehagen har matematikken en selvsagt plass. Barna er opptatt av former, størrelser, tall og telling. De er nysgjerrige på hvordan ting henger sammen, og skaper orden og system. Matematikken er en naturlig del av leken, og er også et eget fagområde i barnehagen.

Lek, undring og eksperimentering

I barnehagen skal det ikke være matematikkundervisning. Læringen kommer gjennom lek, og har egenverdi som matematikkglede. Likevel danner barnehagens arbeid med fagområdet grunnlaget for barnets videre læring. Matematikk er mye mer enn regelpugging og regnestykker, og denne tidlige leken med former, mengder, telling og mønstre er viktig for den grunnleggende matematikkforståelsen.

Når vi lager mat, dekker bord, rydder og sorterer, teller barn i samlingsstunden, teller dager til jul, lager rekker og står i kø, møter barna matematikk i en naturlig sammenheng. Disse situasjonene kan brukes av oppmerksomme voksne til å fremme matematikklæring.

 Den matematiske samtalen

Matematikk har et rikt språk med ord og begreper barna skal bli fortrolige med for videre utvikling. Barna har ofte sine egne ord de bruker i stedet for de korrekte matematiske begrepene. Vi skal ikke rette på barna, men bruke de korrekte begrepene når vi samtaler om matematikk.

Etter hvert får barna god trening i å forklare sine løsninger og framgangsmåter, gjerne ved å tegne og forklare. Dette har stor verdi i den videre matematikkutviklingen.  

Matematikkaktiviteter:
 

  1. Spill
  2. Byggeklosser og lego
  3. Sortering og telling
  4. Måle og veie
  5. Butikklek
  6. Sanger og regler
  7. Rydde og sortere
  8. Klippe og brette

Fra den nye Rammeplanen:

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.

Vil du vite mer?

Kilder: Matematikksenteret,