"Han liker rosa"

Gutten din peker seg ut de rosa støvlene i butikken. Kjøper du dem? Hvorfor kvier mange seg? Kjønnsrollene i samfunnet er tydelige allerede i barnehagen. Hvordan påvirker dette oppveksten og mulighetene til barna våre?

Guttejenter og jentegutter

Mange foreldre er skeptiske når barna velger leker, klær eller aktiviteter som de mener bryter med kjønnsmønsteret. Kanskje handler det om frykt for at barnet skal bli ertet eller at de skal skille seg ut. Noen bekymrer seg til og med for barnets kjønnsidentitet. Denne frykten er kanskje aller tydeligst for de små guttene som utfordrer det tradisjonelle synet på gutterollen.

 

Små jenter kan i større grad oppleve støtte for at de prøver seg på aktiviteter som blir oppfattet som typiske «gutteting», enn gutter som prøver seg på såkalte «jentearenaer».

 

Begrenser friheten

Alle barn er født med et biologisk kjønn. Men i tillegg sosialiseres de inn i en kjønnsrolle som defineres av det samfunnet de lever i. Denne prosessen skjer i hjemmet, i barnehagen og ellers der barna beveger seg. Slike stereotype oppfatninger av kjønn bidrar etter hvert til å begrense barnas frihet til selv å velge utdanning og yrke etter interesser og talent.

 

Holdninger

Skal vi bidra til å redusere disse begrensningene som kjønnsrollene legger på barna våre, er det viktig å være bevisst på dette allerede når barna er små. De voksne rundt barna må gå foran som gode eksempler, og vise toleranse og aksept når gutten velger å leke med babydukker eller jenta vil kle seg ut som Spiderman. Utfordre barna når de snakker om «jentefarger» eller «gutteleker».

 

Vi bør også være bevisste på hvorvidt vi behandler gutter og jenter forskjellig bare ut fra forventninger vi har ut fra hvilket kjønn de er. Det betyr ikke at jenter og gutter skal bli behandlet mest mulig likt, men at hvert barn møtes med utgangspunkt i sin unike identitet og ikke i en kjønnsrolle.

Likestilling og likeverd

(Fra Rammeplan for barnehager:)

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet

Små jenter kan i større grad oppleve støtte for at de prøver seg på aktiviteter som blir oppfattet som typiske "gutteting".

Vil du vite mer?

 
 

Foreldrepulsen