Bruk barnevernet!

Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.

Hva er barnevernet?

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Barneverntjenesten i kommunen har ansvaret for barnevernet i området der du bor.

 

Melde saker til barnevernet

Barnevernet får henvendelser fra foreldrene selv, annen familie, naboer, venner eller offentlig ansatte, for eksempel i barnehagen eller på helsestasjonen. Etter loven har barneverntjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis nødvendig, gjennomføre undersøkelser og tiltak. Er du bekymret for et barn i dine omgivelser, skal du kontakte barneverntjenesten i din kommune eller barnevernvakten.

 

Hva skjer når en sak blir meldt?

Barnevernet skal undersøke saker de får melding om. Først vil de ta kontakt med den som har meldt saken for å få mer opplysninger, hvis ikke melderen er anonym. Alle privatpersoner som vil melde inn en sak til barnevernet, kan velge å være anonym. Dersom barnevernet vurderer at de vil gå videre med saken, innkalles gjerne foreldrene til samtale på kontoret, eller man sender varsel om hjemmebesøk. Er det små barn, snakker man med foreldre alene. Hvis det gjelder større barn og ungdom, er de som oftest med på samtalen. Barnevernet vil også hente inn informasjon fra andre instanser som kjenner barnet, for eksempel barnehage, skole helsestasjon, PP-tjeneste og lignende. 

Hvordan vet jeg om situasjonen er alvorlig nok til å melde barnevernet?

Det trenger du ikke å være sikker på. Er du bekymret, skal du melde fra uansett. 

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt barneverntjenesten i kommunen din eller barnevernvakten.

 

 
 

Vil du vite mer?

 
 

Tekstkilder: Barnevernvakten, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet