Jul i barnehagen – religion eller tradisjon?

Barnehagen har en viktig rolle som bærer av norske juletradisjoner. Markeringen skal være inkluderende. Barna skal ikke bli utfordret til å ta standpunkt til religiøse oppfatninger eller retninger. Hvordan markeres julehøytiden i barnehagen?

Juletradisjoner i Norge – og i barnehagen

En stor feiring når vinteren er på sitt mørkeste, har lang tradisjon i Norge. Dagens julefeiring har elementer fra førkristelig tid, men mye av symbolikken hentes fra den kristne julefeiringen.

I barnehagen har markeringen av julehøytiden en naturlig plass i kultur- og tradisjonsformidlingen. Desember i barnehagen er breddfull av aktiviteter knyttet til feiringen vi står overfor. Noen er praktiske aktiviteter, mens andre er mer symbolske. Dagene fylles av juleverksted, baking, historiefortelling, sang, adventskalender og nissefest, i tillegg til de store arrangementene.

Fellesskapet i barnehagen bygges gjennom felles arrangementer gjennom året, og i førjulstiden er det gjerne flere av dem. Adventssamlinger, nissefester og julegrantenning er vanlig i mange barnehager.

 

Gudstjenester i barnehagetiden

Julegudstjenester er mange steder en del av høytidsmarkeringen i barnehagen, og mange foreldre er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder her.

Barnehagen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Dersom barnehagen skal være til stede på en gudstjeneste, må barnehagen være åpen på normal måte for barn som foreldrene ikke ønsker skal delta. Det forutsettes likevel at gjennomføringen av en slik gudstjeneste praktiseres på en slik måte at barn ikke kommer i noen lojalitetskonflikt mellom hjem og barnehage.

 

Barnehagens formål:

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Juletradisjoner:

Juletreet kom til Norge på midten av 1800-tallet. Skikken stammer opprinnelig fra Tyskland. Treet ble pyntet med kuler som skulle symbolisere jordkloden.

Å gi gaver midtvinters, er en tradisjon som er eldre enn den kristne julefeiringen. Etter innføringen av kristendommen, ble gavene sett i sammenheng med de tre vise menns gaver til jesusbarnet.

 

Vil du vite mer?

 
 

Tekstkilder: Kunnskapsdep., forskning.no,