Den viktige høytlesningen

Å lese høyt for barna er en kvalitetsstund i hverdagen, med nærhet, ro og fine leseopplevelser. Høytlesing styrker barnas språk, legger grunnlaget for gode lese- og skriveferdigheter og skaper leseglede.

Hvorfor lese høyt for barnet?

Å lese er en grunnleggende ferdighet som gir barnet store fordeler i livet. Lesing er nøkkelen til kunnskap, læring, opplevelser og fellesskap. Barn som blir lest høyt for, har større sannsynlighet for å bli glad i å lese seinere i livet.

 

Høytlesing har også positive konsekvenser for barnets språkutvikling. Ordforrådet blir større og språkforståelsen øker. I barnebøker er ordvariasjonen større enn når vi snakker med barna til vanlig. I tillegg bruker foreldre mindre «babyspråk» når de leser for barnet sitt enn i hverdagssamtalene. Høytlesing kan også være en god samtalestarter. Har barnet for eksempel opplevd noe vanskelig i barnehagen eller gruer seg til et legebesøk, kan en bok med samme tema gjøre det lettere å få til en god samtale med barnet.

 

Hvordan er du en god «høytleser»?

De fleste barn synes det er gøy å høre på lesere som lever seg inn i teksten og bruker stemmen for å vise sinnsstemning, karaktertrekk og spenningskurver i fortellingen og rollefigurene. Dette er viktig for både leseopplevelsen og forholdet mellom deg og barnet når dere leser.

 

Viser du entusiasme og innlevelse, vil barnet føle at lesestunden er noe viktig og fint. I tillegg er det lurt å snakke litt om boka før, underveis og etter lesingen. Se på forsiden, bla gjennom og titt på bildene, og les tittel og kapitteloverskrifter før dere begynner. Hva tror dere boka handler om? Hva kommer til å skje? Det er også lurt å ta pauser underveis i lesingen for å snakke om vanskelige ord, kommentere bildene og sjekke at barnet henger med i handlingen.

 

Etter lesestunden kan dere fantasere om hva som kommer til å skje videre? Eller hva som hadde skjedd hvis …?

Tips for høytlesing:
 

  1. Det finnes ingen nedre aldersgrense 
  2. La det være gøy
  3. Pek og forklar
  4. Still spørsmål
  5. Lev deg inn i teksten
  6. La barnet delta i bokvalget
  7. Snakk om boka før og etter lesingen
  8. Les høyt hver dag
 

Høytlesing har også positive konsekvenser for barnets språkutvikling.

 

Vil du vite mer?