Tur og natur

I Norge med så mye natur har de fleste barnehagene en liten grønn lunge i nærheten. Naturen gir gode kår for barns lek som både er barns viktigste uttrykksform, aktivitets- og læringsarena.

Ut på tur

Noen barnehager legger turer til egne referanseområder som ofte er navngitte steder i nærmiljøet, med rom for forskjellige opplevelser og aktiviteter. Men turen er hovedsaken, - med alle pust i bakken, tissepauser og spontane hendelser og aktiviteter den måtte by på, enten det dreier seg om en skogstur, en fisketur eller en tur i parken. Med årstidsskiftninger og forandringer i vind og vær blir hver tur en ny opplevelse, selv om vi vandrer på gamle tomter og langs kjente stier

 

Hvorfor?

Naturen gir fritt spillerom og utallige muligheter for barns fantasi, utfoldelse, nysgjerrighet og kreativitet. Når barna leker ute er det ofte en annen lek enn den som foregår innendørs. Uteleken er mer grovmotorisk og barna bruker større deler av kroppen. Leken blir ofte preget av stor aktivitet og gjerne med høyere støynivå enn inne.  Utelivet er heller ikke til hinder for gode arbeidsmetoder da det i barnehagen ikke skal være klare skiller mellom formelle og uformelle læringssituasjoner, men læringen skal knyttes til barnas hverdags- og her-og-nå opplevelser.

 

«Vi må behandle alle levende vesener med respekt og omtanke» og «erkjenne at alt liv er innbyrdes avhengig av hverandre og at alle former for liv har verdi uavhengig at dets verdi for menneskene.» (The Earth Charter 2002)

Med årstidsskiftninger og forandringer i vind og vær blir hver tur en ny opplevelse.

Vil du vite mer?

Kilder: Kunnskapsdepartementet, Naturfagsenteret

Film: Natur og friluftsliv i barnehagen (11:21)

 

Vest Visio