Utestengt fra leken

Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken. Selv om barnehagen har regler for å unngå dette så er dette noe som dessverre skjer. Hvem utestenger og hvem utestenges? Hva kan vi gjøre?

Barnehagens oppgave

Barnehagens oppgave er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Selv en god leder kan ikke forhindre at det oppstår spontane episoder med erting eller utestenging i barnegruppen, men en god leder vet hvordan slike episoder skal håndteres på en positiv måte.

 

Hvem stenger / stenges ute?

- Barn som selv har et dårlig utviklet selvbilde og av den grunn vil hevde seg.
- Barn som på grunn av mangel på omsorg i hjemmet har dårlig utviklet empati eller det kan være aktive barn som lar sin virkelyst gå ut over andre. .
- Det finnes barn som har en ekstrem grad av skyhet. Utestengelse kan rett og slett også skje der barnet – offeret – ligger etter med motorisk utvikling eller sosial kompetanse. De er kanskje mer klønete og klarer ikke det andre barn klarer i lek eller oppfatter ikke lekekoder

 

Mobbing?

Konflikter og enkelttilfeller av slåssing og utestenging er nødvendigvis ikke mobbing. Vi snakker altså ikke om mobbing når barn plutselig blir sinte på hverandre, tar leker fra hverandre eller springer opp i raseri over ett eller annet. Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer.

 

Råd til foreldre

Bruk god tid i barnehagen. Vær der såpass lenge at du kan observere barnet i lek. Snakk åpent med personalet og snakk med barnet.

Fellestrekk for utestengte barn

 

  1. Blir ikke sett av de voksne.
  2. Blir tillagt negativ omtale og gitt skyld for konflikter.
  3. Dårlig språk.
  4. Mangler ofte sosial kompetanse i lek, forstår ikke lekereglene og er «kjedelige» å leke med.

Snakk åpent med personalet og snakk med barnet.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder: Senter for atferdsforskning UiS, Barne- og familiedepartementet, barnehage.no