/>

Barnehagen vår

Velkommen til barnehagen vår! Melgård barnehage er en foreldreeid barnehage med 50-60 barn. Vi har tre avdelinger; Knerten, Klatremus og Brumlemann.

Vår visjon er:

"Vi ser verden gjennom barnas øyne"

Melgård barnehage ligger i flotte omgivelser på Flateby med skogen som nærmeste nabo. Knerten benytter seg av lavoplassen i skogen flere dager i uken, og de yngre barna benytter seg ofte av vår egen "Drømmehage". Vi bruker nærmiljøet på Flateby aktivt i hverdagen, både til skogsturer, besøk på hestesenteret og lek på nærliggende lekeplasser.

Melgård Barnehage legger stor vekt på utvikling av relasjoner og sosial kompetanse både barna imellom og mellom barn og voksne. Vi har et stabilt og kompetent personale med stort engasjement og genuin interesse for barn. 

Bærekraftig fokus

Barnehagen ønsker å ha et mer bærekrafig fokus noe vi kontinuerlig jobber med. Vi ønsker at barna skal få en forståelse av hvordan bruke og ta vare på naturen og livet rundt seg på en bærekraftig måte, samtidig som vi ønsker at barna skal få muligheten til å blomstre og utvikle god psykisk helse for et bærekraftig samfunn på langsikt. Ved forming og lignende aktiviteter brukes gjerne gjenbruksmateriell.

Rommet som den tredje pedagog

Melgård barnehage har gjennom flere år hatt fokus på innredningen av barnehagens fysiske miljø. Avdelingene utformes etter barnas medvirkning for hva de interesserer seg for, samt for å inspirere til lek og utfoldelse. 

 

Barnehagens Facebook-side

 

Fra nytt barnehageår 1.august 2022, vil Brumlemann være er 1-2 års avdeling og Klatremus en mellomavdeling for barn 2-3 år.