SFO-tilbud

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at alle som starter i 1. klasse august 2022 har rett til 12 timer gratis kjernetid.

Hvordan dette skal organiseres er opp til den enkelte kommune. Hovedopptaket til SFO i Enebakk kommune er 15. april. Innsøking for nye førsteklassinger august 2022 vil derfor ha egen søknadsfrist 1. mai for skoleåret 2022-2023. Alle nye 1. klasseringer er garantert plass på SFO.