/>

Gult nivå

Overgang til gult beredskapsnivå onsdag 15.desember 2021

For besøkende til barnehagen gjelder følgende:

  • Følge nasjonale smittevernabefalinger.
  • Holde minst en meters avstand til ansatte og andre barn.
  • Benytte håndsprit.
  • Det er påbudt å benytte munnbind. Gjelder ikke barn, ansatte eller søsken under 12 år.

Og som alltid skal ikke syke personer være i barnehagen.