Gult nivå i barnehager

Barnehagen er fra mandag 3.mai på gult beredskapsnivå.

Dette innebærer vanlige åpningstider fra kl.06:45-17:15. Hver avdeling regnes som en kohort. Foreldre må benytte håndsprit og munnbind når de leverer/henter.